T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Laboratorium

Laborex Groep nv

laboratorium voor burgerlijke bouwkunde

Interesse ? Contacteer ons

Ons Laboratorium 01

Laboratorium

Het laboratorium werd uitgerust met alle moderne apparatuur, teneinde zowel proeven op de werf als in het laboratorium zelf, snel en met de meeste zorg te kunnen uitvoeren.

Download hier het Afbakening Accreditatiedomein bestand.

Ons laboratorium beschikt over de apparatuur en de know how voor het onderzoek en het uitvoeren van proeven op volgende grondstoffen, bouwmaterialen en afgewerkte producten:

Ons Laboratorium 02

In het laboratorium:

 • Grond, zand en fijne granulaten
 • Steenslag en grind
 • Breekpuingranulaten
 • Mortels
 • Beton en agglomeraten met cement
 • Schraal beton
 • Zandcement
 • Koolwaterstofprodukten
 • Koolwaterstofverhardingen
 • Metselwerkmaterialen
 • Keramiektegels voor vloer- en wandbekledingen
 • Betonbuizen, gresbuizen, P.V.C.-buizen
 • Geprefabriceerde betonproducten zoals boordstenen, watergreppels,
 • Kantstroken, stootbanden, betontegels, betonstraatstenen,
 • Betonmetselstenen, gevelstenen, welfsels, ...
 • Cellenbeton
 • Geotextielen
 • Natuursteen

Ons Laboratorium 03

In situ:

 • Boren van kernen uit bestaande wegverharding, betonvloeren, muren, ...
 • Verdichtingscontrole van funderingen, ophogingen, aanvullingen, wegzaten, ...
 • Plaatbelastingsproeven
 • C.B.R.-proeven
 • Ontname van volumeringen
 • Dynamische penetratieproeven
 • Statische penetratieproeven
 • Rioleringsinspectie met video-camera
 • Dichtheidscontrole van gecoate of met PE en PVC beklede inspectieputten, pompputten, ...
 • Hechtsterkte herstelmortel, epoxy, waterdichte membramen

Laborex is zodanig gestructureerd dat met de nodige vakkennis, flexibiliteit en snelheid van uitvoering steeds aan uw wensen kan voldaan worden.