T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Privacy

Privacy

U kunt de Laborex Groep nv-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze bedrijf, producten en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wilt contacteren via het contactformulier, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Laborex Groep nv ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Laborex Groep nv verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Laborex Groep nv, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Laborex Groep nv geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Laborex Groep nv persoonsgegevens toch doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2. Doel van verwerking

Laborex Groep nv verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en nieuwe producten van Laborex Groep nv. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) of per brief melden aan Laborex Groep nv.

3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Laborex Groep nv uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Laborex Groep nv uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich daartegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Laborex Groep nv over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Laborex Groep nv verwijderd worden. U kunt zich daarvoor per e-mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) of per brief tot Laborex Groep nv wenden.