T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Bodemonderzoek

Laborex Groep nv

laboratorium voor burgerlijke bouwkunde

Interesse ? Contacteer ons

Bodemonderzoek 01

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek in het kader van het bodemsaneringsdecreet

In het kader van het decreet betreffende de bodemsanering wordt een terrein vanuit milieu-technisch oogpunt benaderd in volgende fasen: oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, sanering.

Laborex Groep nv kan instaan voor de monstername bij zowel het oriënterend bodemonderzoek, het beschrijvend bodemonderzoek als bij het bodemonderzoek in het kader van het grondverzet.

Laborex Groep nv kan instaan voor de aflevering van een door OVAM erkend oriënterend- en beschrijvend bodemonderzoek. In het kader van het grondverzet kan Laborex Groep nv instaan voor de opmaak en de aanvraag tot conformverklaring van een technisch verslag.