T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Oriënterend Bodemonderzoek

Laborex Groep nv

laboratorium voor burgerlijke bouwkunde

Interesse ? Contacteer ons

Oriënterend Bodemonderzoek

Dit bodemonderzoek heeft tot doel door een voorstudie, een beperkte monstername- en analysecampagne uit te maken of er ernstige aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaalde gronden.

Een oriënterend bodemonderzoek dient uitgevoerd in volgende gevallen:

  • Bij overdracht van een terrein waarop een inrichting gevestigd is of was, opgenomen in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreinigingkunnen veroorzaken.
  • Bij sluiting van een inrichting of stopzetting van een activiteit opgenomenin de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnenveroorzaken.
  • Bedrijven opgenomen op de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Dit onderzoek dient periodiek uitgevoerd.