T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Beschrijvend bodemonderzoek

Laborex Groep nv

laboratorium voor burgerlijke bouwkunde

Interesse ? Contacteer ons

Beschrijvend Bodemonderzoek 01

Beschrijvend bodemonderzoek

Indien uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er verontreiniging opgetreden is, dient overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek.

In dit onderzoek wordt de vervuiling afgeperkt, zowel in horizontale- als vertikale richting, wordt door middel van een risico-analyse gepeild naar het gevaar voor mens- en milieu en wordt, indien uit de risico-analyse blijkt dat een sanering noodzakelijk is, een saneringsvoorstel opgemaakt.