T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Diepsonderingen

Laborex Groep nv

laboratorium voor burgerlijke bouwkunde

Interesse ? Contacteer ons

Diepsonderingen 01

Diepsonderingen

De statische diepsonderingen geven rechtstreeks de karakteristieken 2 tot 4 en door experimentele deductie eveneens de aard van de grondlagen, dit evenwel met het nodige voorbehoud.

Opdat het grondonderzoek betrouwbare resultaten zou geven, worden meerdere sonderingen uitgevoerd op verschillende plaatsen op het terrein. Het is immers best mogelijk dat men al heel vlug een draagkrachtige laag ontmoet, maar dat door de heterogeniteit deze laag de situatie van het gehele terrein niet schetst. Het grondonderzoek moet ook tot op voldoende diepte worden uitgevoerd, te rekenen vanaf het peil van de aanzet van de fundering. Het onderzoek zal de nodige gegevens verstrekken voor het bepalen van het type fundering en de specifieke eigenschappen zoals het aanzetpeil en de toelaatbare gronddruk. Het grondonderzoek verleent de architect of de stabiliteitsingenieur de nodige gegevens om het draagvermogen en de te verwachten zettingen van de ontworpen funderingen te bepalen.

Afhankelijk van de op te richten woning of constructie en de eventueel reeds gekende gegevens van de ondergrond, kunnen wij u sonderingen voorstellen met een indringingscapaciteit van 100 kN of 200 kN.

Na uittrekking van de sondeerbuizen, wordt in het sondeergat de diepte van het grondwater opgemeten. Deze meting is indicatief en betreft geen evenwichtstoestand.