T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Grondboringen

Laborex Groep nv

laboratorium voor burgerlijke bouwkunde

Interesse ? Contacteer ons

Grondboringen

Uit de resultaten van de sonderingen kan door experimentele deductie de aard van de grondlagen afgeleid worden. Dit dient echter te gebeuren met het nodige voorbehoud. Om exact de aard van de grondlagen te kunnen bepalen, dienen in situ grondmonsters ontnomen, en dit door middel van een grondboring.

Aan de hand van een visueel onderzoek van de bovengehaalde grond en eventuele bijkomende laboratoriumproeven kan de grond geclassificeerd worden. Ons laboratorium is uitgerust met de nodige apparatuur voor het nemen van geroerde en ongeroerde monsters. De ontnomen monsters kunnen in ons laboratorium verder geanalyseerd worden. De grondwaterstand opgemeten in het sondeergat betreft geen evenwichtstoestand. Indien de grondwaterstand dient gekend te zijn, of indien men de grondwaterstand over een zekere tijdspanne wenst te volgen, kunnen de grondboringen afgewerkt worden met een peilbuis.