T 053 68 35 85 - laborex@laborexgroep.be

Elektrische Sonderingen CPT-E

Laborex Groep nv

laboratorium voor burgerlijke bouwkunde

Interesse ? Contacteer ons

Elektrische Sonderingen 01

Elektrische Sonderingen CPT-E

Bij het elektrisch sonderen wordt de conusweerstand qc en de plaatselijke wrijvingsweerstand fs in de sondeerpunt elektrisch gemeten. Uit deze gegevens wordt het wrijvingsgetal Rf afgeleid.

De bekomen waarden worden eveneens weergegeven in grafiek- en tabelvorm.